Nhóm hỗ trợ bệnh tiểu đường – Diabetes Support Group

When:
February 7, 2018 @ 9:00 am – 11:30 am
2018-02-07T09:00:00-08:00
2018-02-07T11:30:00-08:00
Where:
ICHS ID Clinic, 2nd floor, Bainbridge Conference Room
720 8th Ave S
Seattle, WA 98104
USA
Cost:
Free
Contact:
Minh Wichman-Nguyen
206-788-3671

Những người đang có bệnh tiểu đường hoặc có nguy cơ cao bị bệnh tiểu đường, cũng như thành viên trong gia đình của họ sẽ được hưởng lợi từ các lớp cung cấp, chia sẻ thông tin để giúp họ kiểm soát sức khoẻ, chăm sóc bệnh tiểu đường và nhu cầu của cơ thể. Tìm cách ăn uống mới và tập thể dục cùng nhau và cùng theo dõi sự tiến bộ. Nói tiếng Việt và tiếng Anh.

Those at-risk or living with diabetes, as well as family members will benefit from classes offering information to help you take control of your health, diabetes care and body’s needs. Find new ways to eat and exercise, as you learn to monitor your progress within a supportive Vietnamese-speaking group.