Trung tâm Dịch vụ Y tế Quốc Tế(ICHS). ICHS là một trung tâm chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe vừa với khả năng chi trả cho cộng đồng Người Á Châu- Native Hawaiian và bán đảo Thái Bình Dương , cũng như các cộng đồng ít được phục vụ trong thành phố Seattle và Quận King.

Trong hơn 35 năm qua, ICHS đã cung cấp dịch vụ sức khỏe đáp ứng về văn hóa và ngôn ngữ để cải tiến sức khỏe các cộng đồng chúng ta. ICHS đã lớn mạnh từ một phòng mạch nhỏ trong Phố Tàu ở Seattle thành một trung tâm chăm sóc sức khỏe lớn nhất của cộng đồng Người Á Châu- Native Hawaiian và bán đảo Thái Bình Dương của bang Washington.

ICHS cung cấp dịch vụ bác sĩ gia đình về y khoa , nha khoa tổng quát, dịch vụ giáo dục sức khỏe phòng ngừa cũng như Phòng mạch Đông Y.  Hai trung tâm phòng mạch hiện đại của chúng tôi bao gồm phòng xét nghiệm và tiệm thuốc tây tại mỗi địa điểm.  Các nhân viên chúng tôi rất thân thiện  nói nhiều thứ tiếng luôn có mặt để trợ giúp cho sự cần thiết về sức khỏe của quý vị.

ICHS general brochure (Vietnamese)

ICHS dental rack card (Vietnamese)

ICHS patient guide (Vietnamese)