Skip to main content

Notifications

Information

Effective May 1, 2024, masks are recommended at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

MyChart and telehealth: Helping you manage your health

MyChart and telehealth: Helping you manage your health

Published
May 13, 2021

International Community Health Services (ICHS) patients have access to digital tools that help you manage your health

  • MyChart gives you secure online access to your health information and your ICHS care team from any computer or mobile device, any time.
  • Telehealth is a great way to access healthcare right from home. You can get the care you need without traveling to and from a provider's office.

Learn more about what you can do with MyChart and telehealth services.
如何使用 ICHS MyChart (線上健康記錄)

MyChart 可讓您隨時隨地, 通過任何電腦 或智能手機 , 安全在線查看您的健康信息和連接ICHS 護理團隊。 此視頻將幫助您建立MyChart並使用MyChart。


如何使用ICHS遠程醫療服務

遠距醫療是一個方便的溝通渠道, 把醫療服務帶到您家中。 您可以得到所需要的護理, 並省下到診所的交通時間。 此視頻將幫助您了解什麼是遠程醫療以及如何使用這服務。如何使用ICHS MyChart (线上健康记录)

MyChart可让您随时随地,通过任何电脑或智能手机,安全在线查看您的健康信息和连接ICHS护理团队 。 此视频将帮助您建立MyChart并使用MyChart。


如何使用ICHS远程医疗服务

远距医疗是一个方便的沟通渠道,把医疗服务带到您家中。 您可以得到所需要的护理,并省下到诊所的交通时间。 此视频将帮助您了解什么是远程医疗以及如何使用这服务。Cách sử dụng Mychart (hồ sơ sức khỏe cá nhân) với phòng mạch ICHS

MyChart cung cấp cho bạn sự an toàn, truy cập trực tuyến vào thông tin sức khỏe của bạn và nhóm chăm sóc ICHS của bạn bất kỳ lúc nào, từ bất kỳ máy tính hoặc thiết bị di động nào. Đoạn phim này sẽ giúp bạn thiết lập MyChart (hồ sơ sức khỏe cá nhân) và cách sử dụng nó.


Cách sử dụng dịch vụ khám sức khỏe bằng hệ thống viễn thông của phòng mạch ICHS

Khám sức khỏe bằng hệ thống viễn thông là một cách tiện lợi để giúp chăm sóc sức khỏe ngay tại nhà. Bạn có thể nhận được sự chăm sóc bạn cần mà không phải đi đến phòng mạch. Đoạn phim này sẽ giúp bạn hiểu thêm về dịch vụ khám sức khỏe bằng hệ thống viễn thông là gì và cách sử dụng hữu ích của nó.

_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped