Skip to main content

Notifications

Information

Effective May 1, 2024, masks are recommended at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

How to Get Help When We Are Closed

How to Get Help When We Are Closed

after hours care

After Hours Care

If you have a medical problem that needs attention after hours, please call our clinics. An answering service will route your call to a nurse consult line. The nurse will ask about your medical problem and if appropriate, consult with a doctor to decide if you need to:

 • See a doctor immediately,
 • Go to the emergency room, or
 • Stay at home and follow the nurse’s advice.

Dial 911 immediately if you or a family member has any of the following symptoms:

 • Chest pain
 • Excessive bleeding, such as a puncture wound
 • Difficulty breathing and/or shortness of breath
 • Asthma attack
 • Head injury, loss of consciousness, severe headaches
 • Fever greater than 101 degrees or newborn baby with fever
 • Suicide threat/gesture or severe level of distress
 • Any other life threatening emergencies or serious injuries

營業時間後的護理/下班後的護理

如果您在下班後有需要關注的醫療問題,請致電我們的診所。接聽服務人員會將您的電話轉接到護士諮詢熱線。護士會詢問您的醫療問題,並諮詢醫生以決定您是否需要:

 • 立即就醫,
 • 去急診室,或
 • 待在家裡並聽從護士的建議。

如果您或您的家人有以下任何症狀,請立即撥打 911:

 • 胸痛
 • 過度出血,例如穿刺的傷口
 • 呼吸困難/或喘不過氣
 • 哮喘發作
 • 頭部受傷,喪失意識,嚴重的頭痛
 • 發燒超過 101 度或新生嬰兒發燒
 • 自殺威脅/手勢或嚴重程度的痛苦
 • 任何其他危及生命的緊急情況或重傷

营业时间后的护理/下班后的护理

如果您有下班后需要注意的医疗问题,请致电我们的诊所。接听服务人员会将您的电话转接到护士咨询热线。护士会询问您的医疗问题,並咨询医生以确定您是否需要:

 • 立即就医
 • 去急诊室,或
 • 待在家里并听从护士的建议。

如果您或您的家人有以下任何症状,请立即拨打 911:

 • 胸痛
 • 出血过多,例如刺伤的伤口
 • 呼吸困难/或呼吸短促
 • 哮喘发作
 • 头部受伤,丧失意识,严重的头痛
 • 发烧超过 101 度或新生婴儿发烧
 • 自杀威胁/手势或严重程度的痛苦
 • 任何其他危及生命的紧急情况或重伤

Sự chăm sau giờ làm việc

Nếu bạn có vấn đề y tế cần được chăm sóc sau làm việc, vui lòng gọi cho phòng khám của chúng tôi. Dịch vụ giải đáp sẽ chuyển cuộc gọi của bạn đến đường dây tư vấn y tá. Y tá sẽ hỏi về vấn đề sức khỏe của bạn và nếu thích hợp,sẽ hỏi ý kiến bác sĩ để quyết định xem bạn có cần:

 • Đi gặpbác sĩ để khám ngay lập tức,
 • Đến phòng cấp cứu, hoặc
 • Ở nhà và làm theo lời khuyên của y tá.

Gọi 911 ngay lập tức nếu bạn hoặc thành viên gia đình có bất kỳ triệu chứng nào sau đây:

 • Tức ngực
 • Chảy máu quá nhiều, chẳng hạn như vết thương do bịđâm
 • Khó thở và/hoặc thở gấp
 • Lên cơn hen suyễn
 • Chấn thương đầu, mất ý thức, đau đầu dữ dội
 • Sốt hơn 101 độ hoặc trẻ sơ sinh bị sốt
 • Đe dọa/có cử chỉ muốn tự sát hoặc có mức độ đau khổ nghiêm trọng
 • Bất kỳ trường hợp khẩn cấp hoặc thương tích nghiêm trọng đe dọa tính mạng nào khác

ICHS opens an after hours clinic

For illness and injuries after 5 pm. No appointment needed. Medicaid and uninsured patients are welcome. Call us: 206.584.2586.

ICHS Holly Park Medical and Dental Clinic MA photo
_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped