Skip to main content

Notifications

Information

Effective May 1, 2024, masks are recommended at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

Tham gia Hội đồng tư vấn bệnh nhân

Tham gia Hội đồng tư vấn bệnh nhân

Chia sẻ trải nghiệm độc đáo của bạn với tư cách là bệnh nhân ICHS để giúp cải thiện hoạt động phòng khám hàng ngày và cung cấp dịch vụ chăm sóc của chúng tôi

_A7R8253-Web banner

Tạo sự khác biệt trong cộng đồng của bạn

 1. Bạn có muốn cải thiện trải nghiệm tổng thể của bệnh nhân tại ICHS không?
 2. Bạn có quan tâm đến việc cung cấp thông tin phản hồi sâu sắc và mang tính xây dựng cho nhân viên ICHS không?
 3. Bạn có muốn làm cho việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận hơn, đặc biệt là với những người có thu nhập thấp hoặc nói tiếng Anh hạn chế không?

Nếu bạn trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số này thì hội đồng tư vấn bệnh nhân ICHS có thể phù hợp với bạn!

Hội đồng tư vấn bệnh nhân là gì?

Hội đồng tư vấn bệnh nhân (PAC) là một nhóm bệnh nhân đa dạng gặp gỡ thường xuyên với nhân viên phòng khám để đưa ra ý kiến ​​về cách ICHS có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm tốt hơn. Điều này có nghĩa là đối xử với người được chăm sóc sức khỏe một cách đàng hoàng và tôn trọng, đồng thời để họ tham gia vào mọi quyết định về sức khỏe của mình. PAC là công cụ giúp ICHS nỗ lực hướng tới mục tiêu trở thành lựa chọn chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng của chúng ta.

Hội đồng cố vấn bệnh nhân xây dựng và hỗ trợ các giá trị lấy bệnh nhân làm trung tâm trong toàn bộ ICHS bằng cách thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tôn trọng, hiệu quả với bệnh nhân và nhân viên ICHS. Sự hợp tác này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và hợp tác, mang lại sự hài lòng chung cao hơn cho bệnh nhân của chúng tôi.

Ai có thể tham gia?

Thành viên hội đồng tư vấn bệnh nhân phải là:

 • bệnh nhân ICHS hiện tại
 • trên 18 tuổi
 • quan tâm đến việc cải thiện chất lượng chăm sóc tại ICHS

Vai trò và trách nhiệm

Các thành viên PAC sẽ được kỳ vọng sẽ:

 • cam kết phục vụ nhiệm kỳ hai năm
 • tham dự các cuộc họp hai lần một năm hoặc khi cần thiết
 • công khai đưa ra phản hồi, ý tưởng và đề xuất
 • duy trì tính bảo mật
 • người ủng hộ bệnh nhân của chúng tôi
 • cộng tác với nhân viên ICHS

Thành viên PAC không bắt buộc phải gây quỹ.

Đăng ký ngay hôm nay

Cảm ơn bạn đã dành thời gian hoàn thành đơn đăng ký này cho hội đồng tư vấn bệnh nhân ICHS. Để biết thêm thông tin hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với Chương trình Cải thiện Chất lượng theo số 206.788.3673 hoặc gửi email cho chúng tôi.

Ngày
Tên đầu tiên
Họ
Địa chỉ nhà
Thành phố, Tiểu bang Zip
E-mail
Điện thoại
Ngày/giờ tốt nhất để gọi
Tại sao bạn muốn tham gia hội đồng tư vấn bệnh nhân ICHS?
Mô tả ngắn gọn trải nghiệm của bạn với tư cách là một bệnh nhân được chăm sóc tại (các) phòng khám của chúng tôi.
Bạn sẽ mang đến những phẩm chất gì cho hội đồng?
_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped