Skip to main content

Notifications

Information

Effective May 1, 2024, masks are recommended at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

Giới thiệu (Referrals)

Giới thiệu (Referrals)

referral-web

Giới thiệu là gì?

Giới thiệu là một phương pháp theo đúng thủ tục để gửi quý vị tới một phòng khám chuyên khoa hoặc dịch vụ hình ảnh. Quý vị có thể hiểu là bác sĩ đang giới thiệu quý vị tới một đồng nghiệp đáng tin cậy, chuyên về một lĩnh vực khác của y học, như tim mạch.

Quý vị cần đến các cuộc hẹn giới thiệu vì các phòng khám ICHS không có tất cả các nguồn lực và thiết bị cần thiết để đáp ứng mọi nhu cầu chăm sóc của quý vị. Nếu quý vị lỡ buổi hẹn giới thiệu, nhà cung cấp dịch vụ ICHS sẽ không có đủ thông tin cần thiết để hỗ trợ quý vị.

Một số người bệnh cảm thấy lo lắng khi đi khám tại những nơi không quen thuộc. Nhưng quý vị không cần lo về điều này! ICHS chỉ giới thiệu quý vị tới các phòng khám và bệnh viện có uy tín. Những bác sĩ khác này sẽ gửi ghi chú cho nhà cung cấp dịch vụ của quý vị để họ có thể cập nhật tình hình chăm sóc của quý vị.

Tôi đã được giới thiệu. Tôi cần làm gì tiếp theo?

Đây là những gì xảy ra trên thực tế và những gì quý vị cần làm:

  1. Nhà cung cấp dịch vụ ICHS thông báo cho đội ngũ giới thiệu rằng họ đang giới thiệu quý vị tới một dịch vụ khác.
  2. Đội ngũ này sẽ xử lí yêu cầu giới thiệu đó. Đội ngũ giới thiệu sẽ liên hệ với các bệnh viện và phòng khám bên ngoài rằng ICHS đang gửi một bệnh nhân cho họ.
  3. Trong vòng 14 ngày kể từ khi gặp nhà cung cấp dịch vụ ICHS, đội ngũ giới thiệu sẽ gửi thư cho quý vị. Thư giới thiệu này bao gồm một số điện thoại để quý vị lên lịch hẹn. Vui lòng gọi vào số này!
  4. Đi tới buổi hẹn với bác sĩ chuyên khoa.
  5. Thông báo cho nhà cung cấp dịch vụ ICHS về kết quả của buổi thăm khám của bác sĩ chuyên khoa. Quý vị có thắc mắc về hóa đơn? Vui lòng liên hệ với công ty bảo hiểm hoặc bác sĩ chuyên khoa.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp rào cản ngôn ngữ?

Pháp luật yêu cầu bệnh viện và phòng khám ở Hoa Kì phải cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí khi quý vị liên hệ trực tiếp hoặc qua điện thoại. Quý vị chỉ cần cung cấp tên, ngày sinh và ngôn ngữ quý vị đang nói.

Tôi cần trợ giúp lên lịch cho buổi hẹn giới thiệu.

Nhấn phím:
1 để chọn “hỗ trợ y tế,” sau đó
4 để chọn “giới thiệu”
_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped