Skip to main content

Notifications

Information

Masks are required at all ICHS clinics and sites. ICHS is a health care facility. Please keep yourself and others safe.

Sức Khỏe Tại Nhà (Health Home)

Sức Khỏe Tại Nhà (Health Home)

Sức Khỏe Tại Nhà (Health Home)

ICHS HH Clinic Group Shot Website

Dịch vụ Sức Khỏe Tại Nhà

Người bệnh ICHS có bảo hiểm Washington Apple Health (Medicaid) đủ điều kiện tham gia chương trình Sức Khỏe Tại Nhà. Được thành lập theo Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Hợp Túi Tiền, chương trình này cung cấp các dịch vụ để hỗ trợ người bệnh có Apple Health mắc các tình trạng mãn tính nghiêm trọng. Bao gồm các bệnh tiểu đường, hen suyễn, bệnh tim, ung thư và trầm cảm.

Chúng tôi hỗ trợ người bệnh một cách toàn diện, không chỉ triệu chứng của họ

Điều phối viên chăm sóc Sức Khỏe Tại Nhà làm việc với từng khách hàng để xây dụng một lộ trình chăm sóc toàn diện cá nhân hóa dựa theo mục đích cá nhân của người bệnh. Người bệnh được miễn phí nếu tham gia chương trình Sức Khỏe Tại Nhà. Người tham gia sẽ giữ nguyên phúc lợi hoặc chương trình chăm sóc sức khỏe hoặc nhà cung cấp dịch vụ của mình.

Là một phần của chương trình, điều phối viên chăm sóc Sức Khỏe Tại Nhà hỗ trợ khách hàng trực tiếp trong việc điều phối và tích hợp nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xã hội, cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể và theo dõi các tình trạng mãn tính của bệnh nhân. Điều phối viên chăm sóc sẽ tập trung tích hợp các dịch vụ dưới đây:

  • Chăm sóc y tế
  • Hạnh phúc và sức khỏe tinh thần
  • Tình trạng phụ thuộc vào hóa chất
  • Hỗ trợ và dịch vụ dài hạn
  • Hỗ trợ cộng đồng và xã hội

Điều phối viên chăm sóc có thể gặp quý vị ở phòng khám ICHS, tại nhà quý vị hoặc một địa điểm khác theo yêu cầu của quý vị, chẳng hạn như một văn phòng trong khu quý vị ở hoặc một quán cafe.

Tính đủ điều kiện

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia nếu:

  • Đủ điều kiện nhận Apple Health (Medicaid) toàn phần
  • Có tình trạng mãn tính
  • Có nguy cơ mắc tình trạng mãn tính thứ hai

Để đăng kí , vui lòng liên hệ với chương trình kế hoạch quản lí chăm sóc Apple Health của quý vị. Không tham gia vào bất kì chương trình quản lí chăm sóc nào? Điều hướng viên của chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu thêm về các lựa chọn đó.

Here for You

Fully access our affordable, quality health care services. All are welcome at ICHS, regardless of insurance or ability to pay.

cta_loc_ser_DSC_0197
_7R44445_cropped

Keep in Touch!

Join our mailing list to stay up-to-date on ICHS news and stories

_A644662_cropped